Steur de webmeister een mailtje
Kiek heej nao ózze sponsors
Loeëte te koup veur de BBB loeëterie
Dit jaor hebbe weej de wensambulance Limburg as good doel
Pries winnaers
BBB loeëterie 2018
€ 444,-
Veur 't goje doel
1.  De loterij bestaat uit 4000 loten van € 1,- en het nettoresultaat is bestemd voor de financiering  van “vastelaoves” activiteiten georganiseerd door VG De Törvers in de Heilig Hart parochie.

2.  De loten zijn genummerd van 1001 t/m 5000.

3.  Voor deze loterij is vergunning verstrekt door de Gemeente Venlo dd 27 mei 2016 onder nummer PDVSU nr. 961593

4.  Er is 1 trekking te weten op 3 februari 2018 tijdens de Benders Bizondere Boetezitting aan het Gelreplein te Venlo, rond de klok van 14.00 uur.

5.  Op de trekkingsdag wordt alleen getrokken uit de loten die tot een uur voor moment van trekking zijn verkocht. Er is geen maximum gesteld aan het aantal loten per persoon. Maximaal een prijs per verkocht lot.

6.  Het prijzenpakket, is samengesteld zoals vermeld op de website van VG De Törvers (www.bbb.detorvers.nl) is niet in geld uitkeerbaar dan wel in contanten opeisbaar. De winnaar is geen kansspelbelasting verschuldigd.

7.  Prijzen blijven 1 jaar na trekking opeisbaar door degene welke het originele winnende lot kan laten zien. Daarna zal de prijs ten goede komen aan VG De Törvers.

8.  Prijswinnaars kunnen zich melden bij de heer Robert Kuys, Gabrielstraat 20, 5916 SV Venlo. per mail: sikkertaris(at)detorvers.nl.

9.  De trekkingen worden verricht onder toezicht van een notaris van Rivierdael Notarissen te Venlo.

10.  De uitslag van de trekkingen wordt gepubliceerd op de website www.detorvers.nl en bij Plus Benders.

11.  Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van VG De Törvers